Pracownia Diagnostyki Obrazowej - RTG

Gabinet nr 019, przyziemie

terminy
tel.: 12 424 54 70 lub 12 424 54 71
informacja
tel.: 12 424 54 52

Kierownik
Marzena Jakubowska

Pracownia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 18:00 oraz w piątek w godz. 8:00 - 15:00.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest kompleksowo wyposażona w najnowszej generacji urządzenia i aparaty RTG. Oferujemy pełen zakres badań radiologicznych stomatologicznych wykonywanych przez wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne szkolenia i uprawnienia.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty jakości i świadectwa dopuszczające do eksploatacji i działania na terenie  kraju oraz podlegają kontroli jakości poprzez wykonywanie wewnętrznych testów podstawowych aparatów rentgenowskich oraz corocznych testów specjalistycznych. Dzięki temu możemy gwarantować usługi na najwyższym poziomie i zapewnić Państwu maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Najczęsciej zadawane pytania dotyczące wykonywania badań rentgenowkich:

Jakie rodzaje zdjęć i badań można wykonać w Pracowni Diagnostyki Obrazowej UKS w Krakowie?

Badania 2D:

 • pantomograficzne przeglądowe (OPG)
 • pantomograficzne program pediatryczny (redukcja dawki o 40%) 
 • czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu) 
 • cefalometryczne boczne profilowe (telerentgen boczny profilowy) 
 • cefalometryczne tylno-przednie (telerentgen P-A) 
 • zębowe (wewnątrzustne-punktowe) w technice: dwusiecznej kąta lub kąta prostego
 • zgryzowe 
 • skrzydłowo-zgryzowe 

Badania 3D (tomografia komputerowa):

 • CBCT szczęka/żuchwa
 • CBCT twarzoczaszka
 • CBCT stawów skroniowo-żuchwowych
 • CBCT szczęka
 • CBCT żuchwa
 • Micro CT

Jakie zdjęcia RTG mogę wykonać bez skierowania?

Bez pisemnego skierowania możliwe do wykonania są jedynie zdjęcia  wenątrzustne (punktowe) w technice: dwusiecznej kąta lub kąta prostego. Pozostałe zdjęcia lub badania CBCT mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnego skierowania od lekarza.

Uwaga! w przypadku pacjentów do 16 r. ż.  skierowanie do badania rtg (wszystkie rodzaje w tym wewnątrzustne, punktowe) oraz książeczka zdrowia jest wymogiem niezbędnym do wykonywania badania (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz. U. 2011 Nr 51 poz. 265).

Mam skierowanie na badanie RTG od lekarza spoza Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej - czy mogę takie badanie wykonać w Państwa placówce?

Tak. W takim przypadku w pierwszej kolejności proszę udać się do Centralnej Rejestracji, gdzie uzyskacie Państwo wskazówki co do dalszego postępowania. Opłaty za badanie RTG przyjmuje Kasa Kliniki przed wykonaniem badania.

Chciałbym wykonać zdjęcie punktowe zęba. Gdzie mam się udać?

Proszę udać się do Centralnej Rejestracji, która skieruje do Pracowni i pomoże załatwić formalności. Wszelkich informacji dotyczących tego tematu można uzyskać pod numerem telefonu: 12 424 54 70 lub 12 424 54 71

Jak przygotować się do badania RTG?

Do zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, stawów skroniowo-żuchwowych i badań tomograficznych prosimy o wcześniejsze usunięcie elementów metalowych z okolicy głowy i szyi (ozdoby, okulary, ruchome protezy itp.).

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej na podstawie Decyzji Nr 1/2/2018 uzyskała zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej do celu diagnostyki medycznej w jednostce organizacyjnej pn.: SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków , w której zainstalowane są następujące typy aparatów rtg:

1.Aparat Stomatologiczny Pantomograficzny Stacjonarny Rayscan Alpha-P uruchomiony na podstawie: decyzji Nr 2/25/2015 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny ;

2.Aparat Stomatologiczny Pantomograficzny Stacjonarny z przystawką Cefalometryczną Planmeca Pro Max uruchomiony na podstawie decyzji Nr 2/65/06 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny ;

3.Aparat Stomatologiczny Pantomograficzny / CBCT / z przystawką cefalometryczną KAVO OP 3D Pro uruchomiony na podstawie decyzji Nr 2/2/2018 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Stacjonarny ;

4.Aparat Stomatologiczny punktowy GENDEX 765 DC uruchomiony na podstawie decyzji 2/65/06 wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.
Zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych;

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Pobierz skierowanie na badanie

Pobierz informację na temat sposobu wykonania oraz ewentualnego ryzyka związanego z wykonaniem badania radiologicznego