Inne sekcje, stanowiska w UKS

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Małgorzata Sobczyk
tel.:12 424 55 55 wew. 132

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Anita Bartnik
tel.:12 424 55 55 wew. 132

Dział Farmacji
mgr Lucyna Wesołowska
tel.:12 424 55 55 wew. 546

Stanowisko ds. BHP
mgr Monika Dusza – Specjalista ds. BHP
tel.: 12 424 54 58
tel.: 12 424 55 55 wew. 666

Stanowisko ds. Informatyki
Maciej Kozłowski
tel.: 12 424 55 55 wew. 580

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Strawa
tel.: 12 424 54 82 lub 12 424 55 55 wew. 251

Zespół  Recepcyjno-Informacyjny​
tel.: 12 424 55 55 wew. 101

Archiwum Zakładowe
Małgorzata Zawiślan
tel.: 12 424 55 55 wew. 404

Bar
tel.: 12 424 55 55 wew. 430