Dla Studentów

Szanowni Państwo,

na niniejszej podstronie umieszczane będą informacje, które mogą się okazać przydatne – a niekiedy niezbędne – dla Studentów i Praktykantów.

W związku z Zarządzeniem Dyrektora UKS nr: 59/2023 – dotyczącym zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących studentów/praktykantów szkolących się w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie przekazany zostaje do zapoznania się w trybie samokształcenia materiał szkoleniowy dla studentów /praktykantów:  

„Materiały szkoleniowe dla studentów/praktykantów z podstawowych  zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru, ochrony danych osobowych i zapobiegania zakażeniom.”  [link]

Po zapoznaniu się z opracowaniem należy wydrukować i podpisać formularz Oświadczenia.

Pobierz i wydrukuj w 2. egzemplarzach formularz oświadczenia [link]

Studenci podpisane oświadczenie w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla właściwego Dziekanatu Uczelni, jeden egzemplarz dla Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie) składają do  Biura Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej (pok. 41) przed rozpoczęciem zajęć, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r.

 

Welcome to the Student Information Page,

 

This page is here to provide Students and Trainees with useful and sometimes indispensable information.

 

Further to Decision no. 69/2023 on the rules and procedures for safety applicable to students and trainees on placement at the University Dental Clinic in Kraków, the following training material is made available to students / trainees for their information on a self-study basis:

 

“Training material for students/trainees on basic rules of health and safety, fire prevention and emergency procedures, personal data protection and infection prevention.” [link]

 

After reading the training material, download, print and sign the Acknowledgement Form.

 

Download and print the Acknowledgement Form in duplicate [link]

 

Students of the DDS program will submit the signed Acknowledgement Form in duplicate to the Office of the Director of the University Dental Clinic in Kraków (one copy for the respective University Dean's Office and one copy for the University Dental Clinic in Kraków) before the commencement of training, but no later than 5 January 2024.

 

Data publikacji: 06.12.2023 r.