Historia Kliniki

Wejście do budynku KlinikiUniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie historycznie swój początek wywodzi z utworzonego w 1897 r. Ambulatorium Dentystycznego przy Klinice Chirurgii UJ kierowanej przez prof. Ludwika Rydygiera. Ambulatorium stało się zalążkiem utworzonego w 1903 r. pierwszego w Polsce zakładu naukowo-dydaktycznego z czasem nazwanego Instytutem Stomatologicznym, który z wojenną przerwą przetrwał do 1948 r. a następnie pod nazwą Klinika Stomatologiczna Wydziału Lekarskiego UJ do roku 1950 r.
W 1950 r. powstała Akademia Medyczna i w ramach jej Wydziału Lekarskiego w 1951 r. utworzono cztery Katedry Stomatologiczne z Poradniami Specjalistycznymi Państwowego Szpitala Klinicznego: Dentystyki Zachowawczej, Protetyki Dentystycznej , Chirurgii Szczękowej i Ortodoncji.

Aula niebieskaW 1998 roku Państwowy Szpital Kliniczny zostaje przekształcony w Szpital Uniwersytecki. W strukturze tego Szpitala nie uwzględniono jednostek stomatologicznych. Wówczas na wniosek prof. Majewskiego jako pełnomocnika Rektora UJ do spraw organizacyjnych w Collegium Medicum prof. Stanisław Konturek Prorektor UJ CM zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o utworzenie w Krakowie samodzielnego czwartego szpitala klinicznego. W dniu 28 września 1999 r. Minister Zdrowia przechylając się do powyższego wniosku podpisał zarządzenie o utworzeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod historyczną nazwą: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie. Nie mając jeszcze własnych pomieszczeń Klinika początkowo od 28 września 1999 roku do 6 listopada 2000 r. funkcjonowała w rozproszeniu na bazie dotychczasowych poradni przy poszczególnych Katedrach. Pierwszym Dyrektorem Kliniki i faktycznym twórcą jej zrębów organizacyjnych był dr n. med. Bartłomiej W. Loster.

Aula 200-lecia
7 listopada 2000 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przeprowadza się do XIX wiecznego budynku  przy ul. Montelupich 4. Do otrzymanego od wojska budunku dobudowano dwa skrzydła mieszczące sale ćwiczeń przedklinicznych, dwie amfiteatralne sale wykładowe na 120 miejsc każda. Obiekt został zaprojektowany w rozbudowie do wielkości 34.800 m3 kubatury i 4.638 m2 powierzchni użytkowej,  został wyposażony we wszystkie instalacje podstawowe, sprężonego powietrza, centralnej próżni oraz sieć komputerową.

Do głównych zadań Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto udzielane są świadczenia stomatologiczne bezpośrednio przez lekarzy zatrudnionych w Klinice w poradniach specjalistycznych.

Funkcję dyrektorów Kliniki pełnili kolejno:
Dr n. med. Bartłomiej W. Loster (od 28 09 1999 r. do 31 stycznia 2000 r.)
Lek. stom. Aleksander Płóciennik od (01 02 2000 r. do 14 04 2003 r.)
Dr n. med. Kazimierz Kapera (od 15 04 2003 r. do 30 09 2007 r.)
Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Majewski (od 01 10 2007 r. do 31 12 2014 r.)
Od 1 stycznia 2015 r. Dyrektorem Kliniki jest lek. med. Marek Szwarczyński.

Zobacz krótki przewodnik po Muzeum Instytutu Stomatologii: [kliknij]

 

Budynek UKS