Dyrekcja UKS w Krakowie

Dyrektor
Marek Szwarczyński


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Grzegorz Chołociński


Biuro Dyrektora
Magdalena Adamczyk
Anna Weiss
tel.: 12 424 54 24
fax: 12 424 54 90
e-mail: sekretariat@uks.com.pl