Dyrekcja UKS w Krakowie

Dyrektor
Marek Szwarczyński

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Grzegorz Chołociński

Biuro Dyrektora
Katarzyna Piwowarczyk
Aleksandra Steg
tel.: 12 424 54 24
fax: 12 424 54 90
e-mail: sekretariat@uks.com.pl