O nas

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (UKS) jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej udzielającym ambulatoryjnych świadczeń z zakresu stomatologii w tym również w znieczuleniu ogólnym. Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godz.  8.00 - 18.00, w piątki 7:30 - 15:30. Organem założycielskim jest Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie jest członkiem Polskiej Unii Szpitali Klinicznych: www.uniaszpitali.pl

Klinika oprócz świadczenia usług medycznych jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ten fakt stawia Klinikę w pozycji świadczeniodawcy wykonującego świadczenia stomatologiczne na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności personelu medycznego. Zatrudniamy lekarzy specjalistów, zarazem znakomitych i doświadczonych praktyków, którzy na swojej ścieżce zawodowej spotykali się z najtrudniejszymi przypadkami chorobowymi leczonymi z pełnym sukcesem.

Staramy się udzielać świadczeń stomatologicznych tak aby pacjent opuszczał Klinikę z poczuciem satysfakcji za dokonanie wyboru miejsca leczenia i wracał do Kliniki w celu kontynuacji leczenia lub kontroli. Oferujemy pełny zakres świadczeń stomatologicznych łącznie z diagnostyką obrazową jak RTG oraz badaniem tomograficznym.