Poradnia Chorób Przyzębia

Gabinet nr 121, I piętro

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 12 lub 12 424 55 55 wew. 121
Sekretariat tel.: 12 424 54 20 lub 12 424 55 55 wew. 136

email: sekretariatpcp@uks.com.pl

Kierownik
dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz

Poradnia Chorób Przyzębia mieści się na I piętrze Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej.
Lekarze pełniący dyżur w Poradni przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 13:30.

Zespół lekarski

Kierownik
dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz
     specjalista periodontologii

Kadra medyczna
dr n. med. Karolina Babiuch
     specjalista periodontologii
dr n. med. Dagmara Darczuk
     specjalista stomatologii zachowawczej
dr n. med. Małgorzata Kantorowicz
     specjalista periodontologii
dr n. med. Barbara Kęsek
     specjalista stomatologii zachowawczej
dr n. med. Weronika Lipska
     specjalista periodontologii
dr n. med. Katarzyna Łazarz-Bartyzel
     specjalista periodontologii
dr n. med. Iwona Olszewska-Czyż
     specjalista periodontologii
dr n. med. Anna Sendur
     specjalista stomatologii zachowawczej
dr n. med. Agnieszka Cabała
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
dr n. med. Mateusz Mazurek
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
dr n. med. Zuzanna Oruba
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
lek. dent. Agata Dudzik
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
lek. dent. Agnieszka Halko-Gąsior
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
lek. dent. Ewa Michalak
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
lek. dent. Róża Michalska
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
lek. dent. Małgorzata Płatek-Kopeć
     w trakcie specjalizacji z periodontologii
lek. dent. Kamila Sołtys
     w trakcie specjalizacji z periodontologii