Budynek

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna znajduje się w przekazanym przez Wojsko obiekcie przy ul. Montelupich w Krakowie, gdzie mieści się również Instytut Stomatologii. Do XIX-wiecznego budynku otrzymanego od Wojska dobudowano dwa skrzydła mieszczące sale ćwiczeń przedklinicznych, dwie amfiteatralne sale wykładowe na 120 miejsc każda. Obiekt został zaprojektowany w rozbudowie do wielkości 34 800 m3 kubatury i 4 638 m2 powierzchni użytkowej, oraz został wyposażony we wszystkie instalacje podstawowe, sprężonego powietrza, centralnej próżni, sieć komputerową.

Budynek został wzniesiony w 1890 r. jako gmach przedwojennych koszar św. Batorego gdzie do lat 80. XX w. mieściła się siedziba Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych. 

Budynek UKS