Kadry i płace

Sekcja Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

Kierownik
mgr Małgorzata Gargul
tel.: 12 424 55 55 wew. 564

Główny Specjalista
mgr inż. Małgorzata Bankiewicz
tel.: 12 424 55 55 wew. 551