Sekcja Techniczno-Gospodarcza UKS w Krakowie

Kierownik Sekcji Techniczno-Gospodarczej
Grzegorz Malik
tel.: 12 424 55 55 wew. 402