Księgowość

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Fecica
tel.: 12 424 55 55 wew. 550

Sekcja Rachunkowo-Finansowa

Referent ds. księgowych
Benita Ból-Wawszczyk

Referent ds. księgowych
Małgorzata Klomfas

Referent ds. księgowych
Elżbieta Szymacha-Kozik

tel.: 12 424 55 55 wew. 624

Sekcja Rozliczeń i Statystyki

Kierownik Sekcji Rozliczeń i Statystyki
Katarzyna Tarnawska
tel.: 12 424 55 55 wew. 552

Referent ds. Rozliczeń i Statystyki
Aneta Kaim

Referent ds. Rozliczeń i Statystyki
Ewa Michalska

Referent ds. Rozliczeń i Statystyki
Dorota Różycka

tel.: 12 424 55 55 wew. 553

Kasa
tel.: 12 424 55 55 wew. 525