Księgowość

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Fecica
tel.: 12 424 55 55 wew. 550

Sekcja Rachunkowo-Finansowa

Referent ds. księgowych
Małgorzata Kusia
Referent ds. księgowych
Małgorzata Klomfas
Referent ds. księgowych
Katarzyna Tomaszewska
tel.: 12 424 55 55 wew. 624

Sekcja Rozliczeń i Statystyki

Kierownik Sekcji Rozliczeń i Statystyki
Małgorzata Gołdyn
tel.: 12 424 55 55 wew. 552

Stanowisko ds. Rozliczeń i Statystyki
Aneta Kaim
Dorota Różycka
tel.: 12 424 55 55 wew. 553

Kasa
tel.: 12 424 55 55 wew. 525