Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Uwaga! od 17 marca 2020 roku zmieniają się zasady przyjęć pacjentów i kontaktu z Kliniką:  Czytaj Tu [Kliknij]

Uwaga! - przed próbą kontaktu telefonicznego z Kliniką zapoznaj się z komunikatem do którego link zamieszczono powyżej.

 

Gabinet nr 13, parter

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 64 lub 12 424 55 55 wew. 513
Sekretariat tel.: 12 424 54 68 lub 12 424 55 55 wew. 522

e-mail: sekretariatpcs@uks.com.pl 

Jak zostać Pacjentem Poradni Chirurgii Stomatologicznej UKS?

Pacjenci wymagający pilnej interwencji przyjmowani są przez lekarza pełniącego dyżur wewnętrzny Poradni w dniu przybycia, ten tryb obowiązuje także pacjentów hospitalizowanych. W przypadku trybu planowego pacjenci kierowani przez lekarza z poza UKS, z innej Porani UKS lub CAS i umawiani są na wizytę poprzez terminarz elektroniczny Poradni. W dniu przyjęcia przydzielany jest Lekarz Prowadzący leczenie chirurgiczne.

Działalność lecznicza Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie zapewnia wysoko specjalistyczną pomoc w zakresie wszechstronnej diagnostyki i leczenia chorób jamy ustnej i kości szczękowych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik.

W zakresie lecznictwa wykonuje się: usuwanie guzów łagodnych jamy ustnej, krioterapię zmian rozrostowych i przedrakowych, laseroterapię operacyjną i biostymulacyjną, w w zależności od wskazań: chirurgiczne leczenie stanów zapalnych zębopochodnych, torbieli tkanek miękkich i kości szczękowych, wszelkie chirurgiczne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w obrębie jamy ustnej i kości wyrostka zębodołowego szczęk (usuwanie zębów w tym również zatrzymanych, germektomia, różne typy zabiegów na wyrostku zębodołowym ze wskazań ortodontycznych, zespołowe leczenie wad zębowo-zgryzowych, reimplantacja i autotranspalntacja zębów, resekcja korzenia zęba, radektomia, hemisekcja zęba) chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania, uzupełnianie ubytków kostnych o różnej etiologii biomateriałami, leczenie schorzeń gruczołów ślinowych oraz leczenie ortopedyczne złamań kości szczekowych.

W Poradni Chirurgii Stomatologicznej działa Zespół Implantologiczny pod kierownictwem dr n. med. Tomasza Gładzysza. Zespół Implantologiczny zajmuje się wprowadzeniem (wszczepianiem) implantów systremu Osstem. Etapy odbudowy protetycznej zapewnia zespół specjalistów z Poradni protetyki Stomatologicznej.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są bezboleśnie z zastosowaniem znieczulenia miejscowego lub w zależności od wskazań - znieczulenia ogólnego lub sedoanalgezji ze znieczuleniem miejscowym. Zabiegi w znieczuleniu ogólnym odbywają się cztery razy w tygodniu. Znieczulenie przeprowadzają specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii przy współpracy pielęgniarek anestezjologicznych. Poradnia dysponuje laserem operacyjnym i biostymulacyjnym, krioterem, diatermią oraz aparaturą do znieczulenia ogólnego (kardiomonitorem, pulsoksymetrem, kapnografem i aparatem do kardiowersji).


Zespół lekarski

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk
      specjalista chirurgii stomatologicznej

Z-ca Kierownika
dr n. med. Anna Bednarczyk
      specjalista chirurgii stomatologicznej

Personel lekarski:
dr hab. n. med. Jadwiga Stypułkowska, prof. UJ
      specjalista chirurgii stomatologicznej, specjalista chirurgii szczękowej
dr hab. n. med. Mariusz Szuta
      specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, specjalista otolaryngologii
dr n. med. Tomasz Gładysz
      specjalista chirurgii stomatologicznej, Kierownik Zespołu Implantologicznego
dr n. med. Katarzyna Jankowska
      specjalista stomatologii ogólnej
dr n. med. Maria Panaś
      specjalista chirurgii stomatologicznej, specjalista chirurgii szczękowej
lek. dent. Natalia Grabowska-Jasik
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Konrad Kisielowski
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Kacper Maciej
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Iwona Rąpalska
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Michał Tyrakowski
      specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Adam Drynda
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Piotr Grad
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Iga Janecka
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Urszula Łukasik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Wojciech Kubik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Karolina Kucypera-Sołtysik
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Joanna Maćkowska
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Elena Miszczak
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Artur Sipika
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Paulina Wąsik-Kliś
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Marcin Wiśniewski
      w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Aleksandra Baranowska
lek. dent. Aleksander Gut
lek. dent. Karolina Kramarczyk
lek. dent. Patryk Stępień
lek. dent. Ewa Wysłouch
lek. dent. Michał Zajdel