Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, udostępniła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UKSKr

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna to:
/UKSKr/SkrytkaESP

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,

  • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,

  • wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,

  • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,

  • należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Uniwersytecka Klinik Stomatologiczna w Krakowie

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 15 MB.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie przesłanego pisma/wniosku elektronicznego.