Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik
mgr inż. Ewa Mroczek
tel.: 12 424 54 86
tel.: 12 424 55 55 wew. 557

Referent ds. zaopatrzenia
Jan Zamarlik
tel.: 12 424 54 56
tel.: 12 424 55 55 wew. 442