Telefony

CENTRALNA REJESTRACJA tel.: 12 424 54 70

CENTRALA tel.: 12 424 55 55

CENTRALNE AMBULATORIUM STOMATOLOGICZNE

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 76
tel.: 12 424 55 55 wew. 535

PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Sekretariat
tel.: 12 424 54 68
tel.: 12 424 55 55 wew. 522

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 64
tel.: 12 424 55 55 wew. 513

Dyżurka pielęgniarek
tel.: 12 424 54 97
tel.: 12 424 55 55 wew. 516

PORADNIA STOMATOLOGICZNA ZABIEGÓW W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

tel.: 12 424 54 97
tel.: 12 424 55 55 wew. 516

PORADNIA CHORÓB PRZYZĘBIA

Sekretariat
tel.: 12 424 54 20
tel.: 12 424 55 55 wew. 136

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 12
tel.: 12 424 55 55 wew. 121

PORADNIA ORTODONCJI

Sekretariat
tel.: 12 424 54 02
tel.: 12 424 55 55 wew. 108

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 07
tel.: 12 424 55 55 wew. 114

Gabinet Rozszczepów i Wad Wrodzonych Twarzy
tel.: 12 424 54 07
tel.: 12 424 55 55 wew. 114

PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Sekretariat
tel.: 12 424 54 41
tel.: 12 424 55 55 wew. 230
tel.: 12 424 55 55 wew. 250

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 55 55 wew. 222
tel.: 12 424 55 55 wew. 226

Gabinet Leczenia Dysfunkcji Narządu Żucia
tel.: 12 424 54 54
tel.: 12 424 55 55 wew. 226

PORADNIA IMPLANTOLOGII I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

tel.: 12 424 54 35
tel.: 12 424 55 55 wew. 222

PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ

Sala zabiegowa
tel.: 012 424 54 08
tel.: 12 424 55 55 wew. 115

PORADNIA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Sekretariat
tel.: 12 424 54 20
tel.: 12 424 55 55 wew. 136

Sala zabiegowa
tel.: 12 424 54 11
tel.: 12 424 55 55 wew. 119

PRACOWNIE

Laboratorium Protetyczne
tel.: 12 424 54 29
tel.: 12 424 55 55 wew. 210

Pracownia Diagnostyki Obrazowej
tel.: 12 424 54 52, 12 424 54 53
tel.: 12 424 55 55 wew. 418
tel.: 12 424 55 55 wew. 420