Zarządzenie 6/2024 Dyrektora UKS w sprawie składu osobowego Komisji Socjalnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

 Komunikaty

Zarządzenie 6/2024 Dyrektora UKS w sprawie składu osobowego Komisji Socjalnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Data ogłoszenia: 16.02.2024 r.

Znak sprawy: DKP-101-1/24

Status: Obowiązujący.

Treść Zarządzenia 6/2024: [pobierz]