Zadania realizowane z budżetu państwa

Dofinansowanie z państwowych funduszy celowych
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

 

Zakup Aparatu do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych WATO EX-65 PRO z kardiomonitorem oraz Skanera wewnątrzustnego 3 SHAPE TRIOS 4 MOVE PLUS do cyfrowej rejestracji pola protetycznego bezpośrednio w ustach pacjenta w postaci obrazu 3D wraz z drukarką 3D ASIGA MAX UV.

Aparatu do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych:
Dofinansowanie: 85 451,86zł
Wartość całkowita inwestycji : 140 292,00 zł

 

Skaner wewnątrzustny wraz z drukarką:
Dofinansowanie: 196 105,84 zł
Wartość całkowita inwestycji: 321 960,00 zł