Komunikat Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie z dnia w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów leczonych w latach 1987-2003

 Komunikaty

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743)), uprzejmie informuję, że historie zdrowia i choroby pacjentów leczonych w latach 1987-2003 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie oraz Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie -  można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w Zespole Rejestracyjno - Kasowym Kliniki przy ul. Montelupich 4 – tel. 12 424-55-55 do dnia  31.08.2024 r.

Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.