Cennik świadczeń ortodontycznych

Cennik obowiązujący od 13.06.2024 r.; Zarządzenie 29/2024, cennik świadczeń UKS.

Lp Kod świadczenia Świadczenia ortodontyczne Cena
1 3-000 BADANIE ORTODONTYCZNE PIERWSZORAZOWE 218,00 zł
2 3-0001 BADANIE ORTODONTYCZNE - KOLEJNA WIZYTA 182,00 zł
3 3-0002 KONSULTACJA KIEROWNIKA PORADNI ORTODONTYCZNEJ 304,00 zł
4 3-0003 KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA ORT 207,00 zł
5 3-0004 OPRACOWANIE PLANU LECZENIA ORTODONTYCZNEGO 425,00 zł
6 3-001 WYKONANIE ORTODONTYCZNEGO MODELU DOKUMENTACYJNEGO Z WYCISKIEM 189,00 zł
7 3-0010 WYKONANIE DWU ORTODONTYCZNYCH MODELI DOKUMENTACYJNYCH Z WYCISKAMI 240,00 zł
8 3-0011 WYKONANIE WIRTUALNEGO i GIPSOWEGO MODELU DOKUMENTACYJNEGO - O3DM Z WYCISKIEM 207,00 zł
9 3-0012 WYKONANIE DWU WIRTUALNYCH i GIPSOWYCH MODELI DOKUMENTACYJNYCH - O3DM Z WYCISKAMI 400,00 zł
10 3-0021 POWIELENIE ORTODONTYCZNEGO MODELU DOKUMENTACYJNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO SZCZĘKI 182,00 zł
11 3-0022 POWIELENIE ORTODONTYCZNEGO MODELU DOKUMENTACYJNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO ŻUCHWY 182,00 zł
12 3-004 SET-UP PROGNOSTIC (DIAGNOSTYCZNE USTAWIENIE ZZ. W MODELU GIPSOWYM) 364,00 zł
13 3-0041 SET-UP PROGNOSTIC (DIAGNOSTYCZNE USTAWIENIE ZZ. NA MODELU WIRTUALNYM) 364,00 zł
14 3-0060 OCENA ZDJĘCIA TELERENTGENOWSKIEGO Z OPISEM 243,00 zł
15 3-0061 ANALIZA WZROSTU - SUPERIMPOZYCJA RTG CEFALOMETRYCZNYCH 182,00 zł
16 3-0062 KOMPUTEROWA PREDYKCJA EFEKTU LECZENIA ORTOGNATYCZNEGO 304,00 zł
17 3-007 OCENA WIEKU KOSTNEGO 128,00 zł
18 3-0101 REJESTARCJA PRZESTRZENNEGO USYTUOWANIA SZCZĘKI ZA POMOCĄ ŁUKU TWARZOWEGO 182,00 zł
19 3-0102 ARTYKULACJA MODELI W ARTYKULATORZE 121,00 zł
20 3-0110 ANALIZA FUNKCJONALNA 182,00 zł
21 3-1010 WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA UŻYTKUJĄCEGO APARAT WYJMOWANY 200,00 zł
22 3-1020 KOREKCYJNE SZLIFOWANIE JEDNEGO ZĘBA - ZE WSKAZAŃ ORTODONTYCZNYCH 107,00 zł
23 3-1021 STRIPPING 304,00 zł
24 3-1101 ZASTOSOWANIE UTRZYMYWACZA PRZESTRZENI (LUTOWANEGO DO PIERŚCIENIA) 364,00 zł
25 3-11021 ZASTOSOWANIE ŁUKU JĘZYKOWEGO LUTOWANEGO Z PIERŚCIENIAMI 6-6 444,00 zł
26 3-1103 ZASTOSOWANIE ŁUKU JĘZYK. POŁĄCZONEGO Z 2 PIERŚCIENIAMI MET. BEZPOŚR. 296,00 zł
27 3-1104 ZASTOSOWANIE ŁUKU JĘZYKOWEGO WKŁADANEGO Z PIERŚCIENIAMI 6-6 433,00 zł
28 3-11041 ZASTOSOWANIE ŁUKU PODJĘZYKOWEGO 032x032 (SS) WKŁADANEGO Z PIERŚCIENIAMI 855,00 zł
29 3-11042 ZASTOSOWANIE ŁUKU PODJĘZYKOWEGO .032" X .032" TMA WKŁADANEGO Z PIERŚCIENIAMI 900,00 zł
30 3-1105 ZASTOSOWANIE ŁUKU JĘZYKOWEGO WKŁADANEGO BEZ PIERŚCIENI METODĄ POŚREDNIĄ 285,00 zł
31 3-1106 ZASTOSOWANIE ŁUKU JĘZYKOWEGO WKŁADANEGO BEZ PIERŚCIENI METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 194,00 zł
32 3-2010 ZASTOSOWANIE MONOBLOKU (AKTYWATORA ANDRESENA-HÄUPLA) 1 438,00 zł
33 3-2011 ZASTOSOWANIE APARATU BLOKOWEGO ZE ŚRUBĄ FISHERA 1 438,00 zł
34 3-2021 ZASTOSOWANIE OTWARTEGO AKTYWATORA KLAMMTA 1 438,00 zł
35 3-2031 ZASTOSOWANIE BIONATORA BALTERSA - PODSTAWOWEGO 1 425,00 zł
36 3-2032 ZASTOSOWANIE BIONATORA BALTERSA - Z ZAPORĄ DLA JĘZYKA 1 425,00 zł
37 3-2035 ZASTOSOWANIE APARATU METZELDERA Z ŚRUBĄ FISHERA 1 336,00 zł
38 3-2041 ZASTOSOWANIE REGULATORA CZYNNOŚCI FRÄNKLA FR I 1 367,00 zł
39 3-2042 ZASTOSOWANIE REGULATORA CZYNNOŚCI FRÄNKLA FR II 1 367,00 zł
40 3-2043 ZASTOSOWANIE REGULATORA CZYNNOŚCI FRÄNKLA FR III 1 367,00 zł
41 3-2044 ZASTOSOWANIE REGULATORA CZYNNOŚCI FRÄNKLA FR IV 1 367,00 zł
42 3-2051 ZASTOSOWANIE AKTYWATORA WUNDERERA ZE ŚRUBĄ WEISE'A 1 639,00 zł
43 3-2061 ZASTOSOWANIE APARATU MAXILLATOR 1 481,00 zł
44 3-2071 ZASTOSOWANIE INDYWIDUALNEJ PŁYTKI PRZEDSIONKOWEJ 627,00 zł
45 3-2201 ZASTOSOWANIE APARATU BIMLERA TYPU A 1 367,00 zł
46 3-2204 ZASTOSOWANIE APARATU BIMLERA TYPU B 1 367,00 zł
47 3-2207 ZASTOSOWANIE APARATU BIMLERA TYPU C 1 367,00 zł
48 3-3001 ZASTOSOWANIE APARATU TWIN BLOCK 1 544,00 zł
49 3-3011 ZASTOSOWANIE APARATU DOPPEL PLATTE 1 425,00 zł
50 3-3101 ZAŁOŻENIE APARATU FLEX DEVELOPER - DWUSTRONNE 1 481,00 zł
51 3-3102 ZAŁOŻENIE APARATU FLEX DEVELOPER - JEDNOSTRONNE 866,00 zł
52 3-3111 ZAŁOŻENIE APARATU FORSUS L-PIN - DWUSTRONNE 1 539,00 zł
53 3-3112 ZAŁOŻENIE APARATU FORSUS L-PIN - JEDNOSTRONNE 912,00 zł
54 3-3113 ZAŁOŻENIE APARATU FORSUS EZ2 - DWUSTRONNE 1 311,00 zł
55 3-3114 ZAŁOŻENIE APARATU FORSUS EZ2 - JEDNOSTRONNE 798,00 zł
56 3-3115 ZAŁOŻENIE GURIN LOCK PRZED RAMIENIEM APARTU FORSUS 228,00 zł
57 3-3116 ZAŁOŻENIE APARATU POWERSCOPE TM2 JEDNOSTRONNIE 607,00 zł
58 3-3117 ZAŁOŻENIE APARATU POWERSCOPE TM2 DWUSTRONNIE 1 153,00 zł
59 3-31211 ZAŁOŻENIE APARATU HERBSTA DWUSTRONNE NA PIERŚCIENIACH LUTOWANYCH 2 003,00 zł
60 3-31212 ZAŁOŻENIE APARATU HERBSTA DWUSTRONNIE NA SZYNACH LANYCH 2 732,00 zł
61 3-3131 ZAŁOŻENIE APARTU JASPER JUMPER DWUSTRONNE 1 254,00 zł
62 3-4101 ZASTOSOWANIE APARATU SCHWARZA - Z 1 ŚRUBĄ FISHERA 969,00 zł
63 3-4102 ZASTOSOWANIE APARATU SCHWARZA ZE ŚRUBĄ BERTONIEGO 1 012,00 zł
64 3-4111 ZASTOSOWANIE PŁYTY SEGMENTOWEJ - Z 1 ŚRUBĄ FISHERA 912,00 zł
65 3-4121 ZASTOSOWANIE PŁYTY ZE ŚRUBĄ ZAWIASOWĄ 959,00 zł
66 3-4161 ZASTOSOWANIE APARATU TRANSFORCE - TRANSVERSE ARCH 912,00 zł
67 3-4162 ZASTOSOWANIE APARATU TRANSFORCE - SAGITTAL ARCH 911,00 zł
68 3-4200 ZASTOSOWANIE ORT PŁYTY AKRYLOWEJ (SAM AKRYL JAKO ELEMENT KONSTR.) 524,00 zł
69 3-4201 MONTAŻ ŚRUBY FISHERA 216,00 zł
70 3-4202 WYKONANIE ORT DOGINANEGO ELEMENTU UTRZYMUJĄCEGO 121,00 zł
71 3-4203 WYKONANIE ŁUKU WARGOWEGO JEDNOSZCZĘKOWEGO 148,00 zł
72 3-4204 WYKONANIE ŁUKU WARGOWEGO ZSTĘPUJĄCEGO 171,00 zł
73 3-4205 WYKONANIE ŁUKU WARGOWEGO DWUSZCZĘKOWEGO 171,00 zł
74 3-4206 WYKONANIE ORT DOGINANEGO ELEMENTU PODPIERAJĄCEGO 97,00 zł
75 3-4207 WYKONANIE SPRĘŻYNY DOGINANEJ 97,00 zł
76 3-4208 WYKONANIE ZAPORY NA JĘZYK 182,00 zł
77 3-4210 ZASTOSOWANIE AKRYLU WIELOBARWNEGO 171,00 zł
78 3-4211 WPROWADZENIE 1 SZT. KALKOMANII DO APARATU WYJMOWANEGO 92,00 zł
79 3-4220 WYKONANIE PELOTY FRANKLA 160,00 zł
80 3-4231 DODANIE POCHYŁEJ PŁASZCZYZNY PROWADZĄCEJ 182,00 zł
81 3-4232 DODANIE PŁASKIEJ PŁASZCZYZNY OKLUZYJNEJ 171,00 zł
82 3-4301 MONTAŻ DODATKOWEJ ŚRUBY FISHERA 194,00 zł
83 3-4302 MONTAŻ ŚRUBY SEKTOROWEJ 213,00 zł
84 3-4303 MONTAŻ ŚRUBY ROZKRĘCONEJ 262,00 zł
85 3-4304 MONTAŻ ŚRUBY ZAWIASOWEJ 262,00 zł
86 3-4305 MONTAŻ ŚRUBY BERTONIEGO TYPU A 308,00 zł
87 3-4306 MONTAŻ ŚRUBY BERTONIEGO TYPU B 364,00 zł
88 3-4500 KOREKTA APARATU WYJMOWANEGO SAMOPOLIMEREM 243,00 zł
89 3-4501 USZCZELNIENIE APARATU (BEZ LABORATORIUM) 243,00 zł
90 3-4502 WYMIANA LUB DOSTOSOWANIE JEDNEGO ELEMENTU DOGINANEGO 158,00 zł
91 3-4503 WYMIANA LUB DOSTOSOSWANIE NASTĘPNEGO ELEMENTU DOGINANEGO 146,00 zł
92 3-4555 NAPRAWA ZŁAMANEGO LUB PĘKNIĘTEGO APARATU 262,00 zł
93 3-5010 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO SK METAL NA CAŁY ŁUK 2 914,00 zł
94 3-5011 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO SK METAL NA CZĘŚĆ ŁUKU 1 457,00 zł
95 3-5012 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO SK METAL 2+4 (TYLKO U DZIECI) 911,00 zł
96 3-5013 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA SK - METAL 200,00 zł
97 3-5020 ZAŁOŻENIE POJEDYNCZEGO PIERŚCIENIA Z RURKĄ SK 255,00 zł
98 3-5050 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO SK MAT ZŁOŻ - NA CAŁY ŁUK 3 521,00 zł
99 3-5051 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO SK MAT ZŁOŻ - NA CZĘŚĆ ŁUKU 1 457,00 zł
100 3-5052 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA SK Z MATERIAŁU ZŁOŻONEGO 304,00 zł
101 3-5101 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO CANNON METAL - NA JEDEN ŁUK 3 157,00 zł
102 3-5102 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO CANNON METAL NA CZĘŚĆ ŁUKU 1 457,00 zł
103 3-5103 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO CANNON METAL 2+4 (TYLKO U DZIECI) 1 336,00 zł
104 3-5104 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA CANNON METAL 267,00 zł
105 3-5120 ZAŁOŻENIE POJEDYNCZEGO PIERŚCIENIA Z RURKĄ CANNONA 315,00 zł
106 3-5110 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO CANNON MAT ZŁOŻ - NA JEDEN ŁUK 3 521,00 zł
107 3-5111 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO CANNON MAT ZŁOŻ NA CZĘŚĆ ŁUKU 1 821,00 zł
108 3-5113 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA CANNON MAT ZŁOŻ 330,00 zł
109 3-5200 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO - METAL MBT .022" - NA JEDEN ŁUK 2 914,00 zł
110 3-5201 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO - METAL MBT .022"/.018" - NA JEDEN ŁUK 2 914,00 zł
111 3-5210 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO - METAL ROTH .022" - NA JEDEN ŁUK 2 671,00 zł
112 3-5220 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO SAMOLIGATURUJĄCEGO METALOWEGO - NA JEDEN ŁUK 3 157,00 zł
113 3-5260 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO - CERAM - NA CAŁY ŁUK 4 371,00 zł
114 3-5261 ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO - BACKLIGHT ROTH .018"/ .022" 3 764,00 zł
115 3-5301 DOSTAWIENIE ZĘBA AKRYLOWEGO NA ŁUK APARTU STAŁEGO 425,00 zł
116 3-5433 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO NITI UPPER .018" SLIW 231,00 zł
117 3-5434 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO NITI LOWER .014" SLIW 231,00 zł
118 3-5435 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO NITI LOWER .016" SLIW 231,00 zł
119 3-5436 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO NITI LOWER .018" SLIW 231,00 zł
120 3-5437 ZASTOSOWANI ŁUKU NITI .016" REVERSE CURVE in UPPER 231,00 zł
121 3-5438 ZASTOSOWANI ŁUKU NITI .016" REVERSE CURVE in LOWER 231,00 zł
122 3-5532 ZASTOSOWANIE PEŁNEGO ŁUKU Z DWOMA PĘTLAMI T 231,00 zł
123 3-5533 ZASTOSOWANIE PEŁNEGO ŁUKU Z JEDNĄ PĘTLĄ T 231,00 zł
124 3-5534 ZASTOSOWANIE SEGMENTOWEGO ŁUKU Z PĘTLĄ T 176,00 zł
125 3-5535 ZASTOSOWANIE ŁUKU UTYLITY - UPPER 231,00 zł
126 3-5536 ZASTOSOWANIE ŁUKU UTYLITY - LOWER 231,00 zł
127 3-5537 ZASTOSOWANIE ŁUKU SS FLYER .018" x .025" z ŁUKAMI SEGEMENTOWYMI SS .019" x .026" 231,00 zł
128 3-5541 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO BEGGA - UPPER SS .018" AUSTRALIAN WIRE 231,00 zł
129 3-5542 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO BEGGA - LOWER SS .018" AUSTRALIAN WIRE 231,00 zł
130 3-5543 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO BURSTONA - UPPER .018" x .025" + SECTIONAL WIRES 243,00 zł
131 3-5544 ZASTOSOWANIE ŁUKU INTRUZYJNEGO BURSTONA - LOWER .018" x .025" + SECTIONAL WIRES 243,00 zł
132 3-5561 ZASTOSOWANIE HACZYKA NASUWANEGO NA ŁUK .018" X .025" 176,00 zł
133 3-5591 ZASTOSOWANIE ŁUKU CHIRURGICZNEGO SS .018" x .025" UPPER 304,00 zł
134 3-5592 ZASTOSOWANIE ŁUKU CHIRURGICZNEGO SS .018" x .025" LOWER 304,00 zł
135 3-5593 ZASTOSOWANIE ŁUKU STALOWEGO GÓRNEGO 231,00 zł
136 3-5594 ZASTOSOWANIE ŁUKU STALOWEGO DOLNEGO 231,00 zł
137 3-5595 ZASTOSOWANIE ŁUKU NIKLOWO-TYTANOWEGO GÓRNEGO 231,00 zł
138 3-5596 ZASTOSOWANIE ŁUKU NIKLOWO-TYTANOWEGO DOLNEGO 231,00 zł
139 3-5597 ZASTOSOWANIE ŁUKU TYTANOWO-MOLIBDENOWEGO GÓRNEGO 231,00 zł
140 3-5598 ZASTOSOWANIE ŁUKU TYTANOWO-MOLIBDENOWEGO DOLNEGO 231,00 zł
141 3-5601 PRZYKLEJENIE ELEMENTU RETENCYJNEGO DO ZATRZYMANEGO ZĘBA 304,00 zł
142 3-5602 ŚRÓDZABIEGOWE PRZYKLEJENIE ELEMENTU RETENCYJNEGO DO ZATRZYMANEGO ZĘBA 364,00 zł
143 3-5611 ZASTOSOWANIE BOX LOOP .017" x .025" TMA 364,00 zł
144 3-5612 ZASTOSOWANIE BOX LOOP .018" x .025" SS 231,00 zł
145 3-5621 ZASTOSOWANIE DŹWIGNI TMA .017" x .025" DO EKSTRUZJI 304,00 zł
146 3-5622 ZASTOSOWANIE DŹWIGNI TMA .017" x .025" DO INTRUZJI 304,00 zł
147 3-5631 ZASTOSOWANIE CROSSWASHER IN CONNECTION WITH MOLAR UPRIGHTING SPRING 315,00 zł
148 3-5641 ZASTOSOWANIE MOLAR INTRUSION PLATE 522,00 zł
149 3-5651 CEMENTOWANIE NOWEGO PIERŚCIENIA 304,00 zł
150 3-5802 PONOWNE OSADZENIE PIERŚCIENIA 218,00 zł
151 3-5803 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA - METAL 218,00 zł
152 3-5804 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA ESTETYCZNEGO 353,00 zł
153 3-5805 PONOWNE PRZYKLEJENIE ZAMKA 182,00 zł
154 3-5806 PRZYKLEJENIE "GUZICZKA" 121,00 zł
155 3-5811 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA BEGGA - FLAT 231,00 zł
156 3-5812 PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA BEGGA - CURVED 231,00 zł
157 3-5900 WIZYTA KONT U PAC Z APARATEM STAŁYM - ZA 1 ŁUK 236,00 zł
158 3-5901 WIZYTA KONT U PAC Z APARATEM STAŁYM - ZA 2 ŁUKI 304,00 zł
159 3-5902 ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z OCZYSZCZENIEM 1 ŁUKU 364,00 zł
160 3-5903 ZDJĘCIE APARATÓW STAŁYCH Z OCZYSZCZENIEM OBU ŁUKÓW 461,00 zł
161 3-5904 KONTYNUACJA LECZENIA APARATEM RUCHOMYM   68,00 zł
162 3-5905 NAZWA: KONTYNUACJA LECZENIA APARATEM STAŁYM    92,00 zł
163 3-5910 WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z CZĘŚCIOWYM APARATEM STAŁYM 182,00 zł
164 3-5911 WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z APARATEM STAŁYM BEZ WYMIANY ELEMENTÓW APARATU 182,00 zł
165 3-5961 DEMONTAŻ RETAINERA 304,00 zł
166 3-6000 ZASTOSOWANIE ŁUKU GOSHGARIANA WYKONANEGO MET. POŚREDNIĄ 607,00 zł
167 3-6001 ZASTOSOWANIE ŁUKU GOSHGARIANA WYKONANEGO MET. BEZPOŚREDNIĄ 558,00 zł
168 3-6002 ZASTOSOWANIE ŁUKU PODN WYK MET POŚR Z 2 PIERŚCIENIAMI 692,00 zł
169 3-6003 ZASTOSOWANIE ŁUKU PODN WYK MET POŚR BEZ PIERŚCIENI 486,00 zł
170 3-6004 ZASTOSOWANIE ŁUKU PODN WYK MET BEZP Z 2 PIERŚCIENIAMI 407,00 zł
171 3-6005 ZASTOSOWANIE ŁUKU PODN WYK MET BEZP BEZ PIERŚCIENI 328,00 zł
172 3-6006 ZASTOSOWANIE TPA LONG ARMS 571,00 zł
173 3-6007 ZASTSOWANIE ŁUKU TPA 546,00 zł
174 3-60071 ZASTOSOWANIE ŁUKU TPA SS .032" X .032" Z PIERŚCIENIAMI 959,00 zł
175 3-60072 ZASTOSOWANIE ŁUKU TPA TMA .032" .X .032" Z PIERŚCIENIAMI 1 118,00 zł
176 3-6010 ZASTOSOWANIE ŁUKU BIHELIX WYKONANEGO METODĄ POŚREDNIĄ 668,00 zł
177 3-6011 ZASTOSOWANIE ŁUKU BIHELIX WYKONANEGO METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 522,00 zł
178 3-6020 ZASTOSOWANIE ŁUKU QUADHELIX WYKONANEGO METODĄ POŚREDNIĄ 668,00 zł
179 3-6021 ZASTOSOWANIE ŁUKU QUADHELIX WYKONANEGO METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 546,00 zł
180 3-6030 ZASTOSOWANIE DOPRZEDNIEGO, CIĄGŁEGO ŁUKU PODNIEBIENNEGO 765,00 zł
181 3-6050 ZASTOSOWANIE TPA Z POJEDYNCZĄ SPRĘŻYNĄ EKSTRUZYJNĄ 656,00 zł
182 3-60501 ZASTOSOWANIE TPA Z POJEDYŃCZĄ SPRĘŻYNĄ EKSTRUZYJNĄ - METODĄ POŚREDNIĄ 607,00 zł
183 3-6051 ZASTOSOWANIE TPA Z DWOMA SPRĘŻYNAMI EKSTRUZYJNYMI 656,00 zł
184 3-60511 ZASTOSOWANIE TPA Z DWOMA SPRĘŻYNAMI EKSTRUZYJNYMI - METODĄ POŚREDNIĄ 656,00 zł
185 3-6052 ZASTOSOWANIE CIRCUM-PALATAL WIRE Z ELEMETAMI RETENCYJNYMI 449,00 zł
186 3-6110 ZASTOSOWANIE ZDERZAKA WARGOWEGO WYKONANEGO FABRYCZNIE (BEZ PIERŚCIENI) 425,00 zł
187 3-6111 ZASTOSOWANIE ZDERZAKA WARGOWEGO WYKONANEGO METODĄ POŚREDNIĄ (BEZ PIERŚCIENI) 425,00 zł
188 3-6112 ZASTOSOWANIE ZDERZAKA WARGOWEGO WYKONANEGO METODĄ BEZPOŚREDNIĄ (BEZ PIERŚCIENI) 364,00 zł
189 3-6113 ZASTOSOWANIE ZDERZAKA WARGOWEGO Z PIERŚCIENIAMI 799,00 zł
190 3-61131 ZASTOSOWANIE ZDERZAKA WARGOWEGO Z PIERŚCIENIAMI - METODĄ POŚREDNIĄ 799,00 zł
191 3-61132 ZASTOSOWANIE ZDERZAKA WARGOWEGO CrCo Z PIERŚCIENIAMI 799,00 zł
192 3-6701 ZASTOSOWANIE RPE ZE ŚRUBĄ HYRAX LUTOWANĄ DO PIERŚCIENI 1 518,00 zł
193 3-6702 ZASTOSOWANIE SPE ZE ŚRUBĄ HYRAX LUTOWANĄ DO PIERŚCIENI 1 518,00 zł
194 3-6711 ZASTOSOWANIE RPE ZE ŚRUBĄ HYRAX MONTOWANĄ DO NAKŁADÓW AKRYLOWYCH 1 518,00 zł
195 3-67112 ZASTOSOWANIE RPE ZE ŚRUBĄ TITANUM-HYRAX MAXI - 12 MONTOWANĄ DO NAKŁADÓW AKRYLOWYCH 1 943,00 zł
196 3-6712 ZASTOSOWANIE SPE ZE ŚRUBĄ HYRAX MONTOWANĄ DO NAKŁADÓW AKRYLOWYCH 1 518,00 zł
197 3-6721 ZASTOSOWANIE APARATU HASS'A DO RPE 1 518,00 zł
198 3-6722 ZASTOSOWANIE APARATU HASS'A DO SPE 1 518,00 zł
199 3-6741 ZASTOSOWANIE EKSPANDERA MARCO ROSA DO RPE 1 336,00 zł
200 3-6742 ZASTOSOWANIE EKSPANDERA MARCO ROSA DO SME 1 336,00 zł
201 3-7010 ZASTOSOWANIE MASKI TWARZOWEJ DELEIRE'A 717,00 zł
202 3-7011 ZASTOSOWANIE MASKI TWARZOWEJ JEDNORAMIENNEJ PETIT 704,00 zł
203 3-7110 ZASTOSOWANIE WYCIĄGU ZEWNĄTRZUSTNEGO HEADGEAR 668,00 zł
204 3-7201 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 1/8” (3,2 MM), 4,5 OZ. (125 GMS) 24,00 zł
205 3-7202 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 3/16” (4,8 MM), 4,5 OZ. (125 GMS) 24,00 zł
206 3-7203 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 1/4” (6,4 MM), 4,5 OZ. (125 GMS) 24,00 zł
207 3-7204 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 5/16” (7,9 MM), 4,5 OZ. (125 GMS) 24,00 zł
208 3-7301 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 3/8” (9,53 MM), 2,5 OZ. (70 GMS) 24,00 zł
209 3-7302 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 3/8” (9,53 MM), 4,5 OZ. (125 GMS) 24,00 zł
210 3-7303 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 3/8” (9,53 MM), 6,5 OZ. (180 GMS) 24,00 zł
211 3-7304 ZASTOSOWANIE WYCIĄGÓW ELASTYCZNYCH 3/8” (9,53 MM), 8 OZ. (225 GMS) 24,00 zł
212 3-9101 ZASTOSOWANIE ORTODONTYCZNEJ GÓRNEJ SZYNY RELAKSACYJNEJ 1 032,00 zł
213 3-9102 ZASTOSOWANIE ORTODONTYCZNEJ DOLNEJ SZYNY RELAKSACYJNEJ 1 032,00 zł
214 3-9103 ZASTOSOWANIE ORTODONTYCZNEJ GÓRNEJ SZYNY REPOZYCYJNEJ 1 032,00 zł
215 3-9104 ZASTSOWANIE ORTODONTYCZNEJ DOLNEJ SZYNY REPOZYCYJNEJ 1 032,00 zł
216 3-9151 ZASTOSOWANIE GÓRNEJ SZYNY DYSKLUZYJNEJ 728,00 zł
217 3-9152 ZASTOSOWANIE DOLNEJ SZYNY DYSKLUZYJNEJ 728,00 zł
218 3-9153 ZASTOSOWANIE NAKŁADU TRIAD 425,00 zł
219 3-9191 WYKONANIE ŚRÓDOPERACYJNEJ PŁYTKI ZGRYZOWEJ GÓRNEJ 1 032,00 zł
220 3-9192 WYKONANIE ŚRÓDOPERACYJNEJ PŁYTKI ZGRYZOWEJ DOLNEJ 1 032,00 zł
221 3-9194 ZASTOSOWANIE POOPERACYJNEJ SZYNY POZYCJONUJĄCEJ WILLIAMSA 789,00 zł
222 3-9198 ZASTOSOWANIE SZYNY OCHRONNEJ 850,00 zł
223 3-9199 ZASTOSOWANIE SZYNY WEBERA 850,00 zł
224 3-9301 ZASTOSOWANIE PŁYTY Z PRZEDNIĄ PŁASZCZYZNĄ OKLUZYJNĄ 911,00 zł
225 3-9302 ZASTOSOWANIE PŁYTY Z PŁASZCZYZNĄ PROWADZĄCĄ 911,00 zł
226 3-9351 ZASTOSOWANIE PŁASZCZYZNY OKLUZYJNEJ MONTOWANEJ W SLOTACH KRAWĘŻNYCH ZAMKÓW ORT. 692,00 zł
227 3-93511 ZASTOSOWANIE PŁASZCZYZNY OKLUZYJNEJ MONTOWANEJ W SLOTACH ZAMKÓW ORT.MET.BEZP. 668,00 zł
228 3-9352 ZASTOSOWANIE PŁASZCZYZNY OKLUZYJNEJ MONTOWANEJ NA PIERŚCIENIACH 6+6 922,00 zł
229 3-9353 ZASTOSOWANIE BITE PLATE W SYSTEMIE WILSONA 1 336,00 zł
230 3-9701 ZASTOSOWANIE ŁUKU TWARZOWEGO Z WYCIĄGIEM HEADGEAR 855,00 zł
231 3-9702 ZASTOSOWANIE APARATU CETLINA 946,00 zł
232 3-9711 ZASTOSOWANIE APARATU PENDULUM 971,00 zł
233 3-9712 ZASTOSOWANIE APARATU PENDEX 971,00 zł
234 3-9720 ZASTOSOWANIE APARATU "DISTAL DRIVER" 843,00 zł
235 3-9721 ZASTOSOWANIE APARATU "GMD" 1 821,00 zł
236 3-9730 ZASTOSOWANIE DYSTALIZATORA LEONE MULTIFUNCTIONAL SCREW 843,00 zł
237 3-9790 IMPLANTACJA MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ SYSTEMU TOP JET 1 190,00 zł
238 3-9791 ZAŁOŻENIE DYSTALIZATORA TOP JET 2 307,00 zł
239 3-9801 PRZYKLEJENIE RETEJNERA DO ZĘBÓW 638,00 zł
240 3-98011 PRZYKLEJENIE RETEJNERA DO ZĘBÓW METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 607,00 zł
241 3-9802 PRZYKLEJENIE RETEJNERA DO ZĘBÓW SIECZNYCH DOLNYCH 553,00 zł
242 3-98021 PRZYKLEJENIE RETEJNERA DO ZĘBÓW SIECZNYCH DOLNYCH MET.BEZP. 522,00 zł
243 3-9803 PRZYKLEJENIE RETEJNERA DO ZĘBÓW SIECZNYCH GÓRNYCH 553,00 zł
244 3-98031 PRZYKLEJENIE RETEJNERA DO ZĘBÓW SIECZNYCH GÓRNYCH MET.BEZP. 486,00 zł
245 3-9810 ZASTOSOWANIE RETEJNERA NA ŁUK GÓRNY Z PŁYTKI TERMOFORMOWALNEJ 650,00 zł
246 3-98101 ZASTOSOWANIE RETEJNERA NA ŁUK GÓRNY Z PŁYTKI TERMOFORMOWALNEJ MET.BEZP. 650,00 zł
247 3-9811 ZASTOSOWANIE RETEJNERA NA ŁUK DOLNY Z PŁYTKI TERMOFORMOWALNEJ 650,00 zł
248 3-98111 ZASTOSOWANIE RETEJNERA NA ŁUK DOLNY Z PŁYTKI TERMOFORMOWALNEJ MET.BEZP. 650,00 zł
249 3-9820 ZASTOSOWANIE AKRYLOWEJ PŁYTKI RETENCYJNEJ 855,00 zł
250 3-9821 ZASTSOWANIE APARATU RETENCYJENGO HOWLEYA 855,00 zł
251 3-9822 ZASTSOWANIE APARATU RETENCYJENGO JENSENA 855,00 zł
252 3-9823 ZASTSOWANIE APARATU RETENCYJENGO BEGGA 855,00 zł
253 3-9824 ZASTSOWANIE APARATU RETENCYJENGO RICKETSA 855,00 zł
254 3-9830 POZYCJONER 1 093,00 zł
255 3-9840 ZASTOSOWANE TERMOFORMOWALNEJ PŁYTKI REPOZYCJONUJĄCEJ ZĄB/ZĘBY 717,00 zł
256 3-9850 ZASTOSOWANIE RETENTION ACTIVATOR AD MODUM WILLIAMS 922,00 zł
257 3-9891 ZASTOSOWANIE APARATU NANCE'A (LUTOWANY DO DWU PIERŚCIENI) 775,00 zł
258 3-9901 ZASTOSOWANIE OBTURATORA ORTODONTYCZNEGO 650,00 zł
259 3i-01 IMPLANTACJA MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ AARHUS 1 345,00 zł
260 3i-02 IMPLANTACJA MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ DENTOS 1 333,00 zł
261 3i-03. IMPLANTACJA MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ PSM BENEFIT 1 425,00 zł
262 3i-04 IMPLANTACJA TOMAS - PIN SDN 1 190,00 zł
263 3i-05 IMPLANTACJA TOMAS - PIN EPN 1 190,00 zł
264 3i-110 ZAŁOŻENIE DYSTALIZATORA BENEFIT 2 507,00 zł
265 3i-111 ZAŁOŻENIE DYSTALIZATORA AMDA 2 507,00 zł
266 3i-201 ZAŁOŻENIE MEZJALIZATORA PSM BENEFIT 2 507,00 zł
267 3i-202 ZAŁOŻENIE MEZJALIZATORA AMDA 2 507,00 zł
268 3i-210 ZAŁOŻENIE ŁUKU BENEFIT DO INTRUZJI "MAUS TRAP" 1 915,00 zł
269 3i-211 ZAŁOŻENIE BENEFIT HYBRID HYRAX 2 307,00 zł
270 3i-212 ZAŁOŻENIE BENEFIT HYBRID FRAME 1 915,00 zł
271 3i-301 IMPLANTACJA MINIPŁYTKI ORTODONTYCZNEJ - PODJARZMOWEJ 1 367,00 zł
272 3i-302 IMPLANTACJA MINIPŁYTKI ORTODONTYCZNEJ - BRÓDKOWEJ 1 367,00 zł
273 3i-400 WYKONANIE SZABLONU DO IMPLANTACJI MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ 546,00 zł
274 3in-001 KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA INVISALIGN 200,00 zł
275 3in-002 OPRACOWANIE PLANU LECZENIA ORTODONTYCZNEGO INVISALIGN 410,00 zł
276 3in-003 OPRACOWANIE KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEMIESZCZEŃ ZĘBOWYCH Z OBRAZEM ZGRYZU DOCELOWEGO 1 300,00 zł
277 3in-004 WYKONANIE ORTODONTYCZNEGO MODELU DOKUMENTACYJNEGO Z WYCISKIEM INVISALIGN 190,00 zł
278 3in-005 WYKONANIE DWÓCH ORTODONTYCZNYCH MODELI DOKUMENTACYJNYCH Z WYCISKAMI INVISALIGN 316,00 zł
279 3in-006 STRIPPING INVISALIGN 253,00 zł
280 3in-007 PRZYKLEJENIE "ATTACHMENTÓW" INVISALIGN 234,00 zł
281 3in-008 PRZYKLEJENIE GUZIKA INVISALIGN 117,00 zł
282 3in-009 PRZYKLEJENIE KOLEJNEGO GUZIKA INVISALIGN 47,00 zł
283 3in-010 WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ INVISALIGN 94,00 zł
284 3in-011 INVISALIGN ZESTAW PEŁNY BEZ LIMITU NAKŁADEK NA 5 LAT (COMPREHENSIVE PACKAGE) 14 200,00 zł
285 3in-012 INVISALIGN ZESTAW PEŁNY BEZ LIMITU NAKŁADEK NA 5 LAT (COMPREHENSIVE PACKAGE). BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 12 900,00 zł
286 3in-013 INVISALIGN ZESTAW EKSPRESOWY NA 6 M-CY (EXPRESS PACKAGE) DO 7 NAKŁADEK, DWA ŁUKI 6 100,00 zł
287 3in-014 INVISALIGN ZESTAW EKSPRESOWY NA 6 M-CY (EXPRESS PACKAGE) DO 7 NAKŁADEK, DWA ŁUKI, BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 4 800,00 zł
288 3in-015 INVISALIGN ZESTAW EKSPRESOWY NA 6 M-CY (EXPRESS PACKAGE) DO 7 NAKŁADEK, JEDEN ŁUK 3 900,00 zł
289 3in-016 INVISALIGN ZESTAW EKSPRESOWY NA 6 M-CY (EXPRESS PACKAGE) DO 7 NAKŁADEK, JEDEN ŁUK. BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 2 600,00 zł
290 3in-017 INVISALIGN ZESTAW MAŁY (LITE PACKAGE) DO 14 NAKŁADEK, NA JEDEN ROK, DWA ŁUKI 9 250,00 zł
291 3in-018 INVISALIGN ZESTAW MAŁY (LITE PACKAGE) DO 14 NAKŁADEK, NA JEDEN ROK, DWA ŁUKI. BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 7 950,00 zł
292 3in-019 INVISALIGN ZESTAW MAŁY (LITE PACKAGE) DO 14 NAKŁADEK, NA JEDEN ROK, JEDEN ŁUK 7 050,00 zł
293 3in-020 INVISALIGN ZESTAW MAŁY (LITE PACKAGE) DO 14 NAKŁADEK, NA JEDEN ROK, JEDEN ŁUK. BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 5 750,00 zł
294 3in-021 INVISALIGN ZESTAW ŚREDNI (MODERATE PACKAGE) DO 20 NAKŁADEK, NA 2 LATA, DWA ŁUKI 9 950,00 zł
295 3in-022 INVISALIGN ZESTAW ŚREDNI (MODERATE PACKAGE) DO 20 NAKŁADEK, NA 2 LATA, DWA ŁUKI. BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 8 650,00 zł
296 3in-023 INVISALIGN ZESTAW ŚREDNI (MODERATE PACKAGE) DO 20 NAKŁADEK, NA 2 LATA, JEDEN ŁUK 8 100,00 zł
297 3in-024 INVISALIGN ZESTAW ŚREDNI (MODERATE PACKAGE) DO 20 NAKŁADEK, NA 2 LATA, JEDEN ŁUK. BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 6 800,00 zł
298 3in-025 INVISALIGN ZESTAW DODATKOWYCH NAKŁADEK 2 100,00 zł
299 3in-026 INVISALIGN ZESTAW POCZĄTKOWY (FIRST COMPREHENSIVE PACKAGE) NA 18 M-CY, DWA ŁUKI, 7 900,00 zł
300 3in-027 INVISALIGN ZESTAW POCZĄTKOWY (FIRST COMPREHENSIVE PACKAGE) NA 18 M-CY, DWA ŁUKI, BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 6 600,00 zł
301 3in-028 INVISALIGN ZESTAW POCZĄTKOWY (FIRST COMPREHENSIVE PACKAGE) NA 18 M-CY, JEDEN ŁUK 6 400,00 zł
302 3in-029 INVISALIGN ZESTAW POCZĄTKOWY (FIRST COMPREHENSIVE PACKAGE) NA 18 M-CY, JEDEN ŁUK, BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI 5 100,00 zł
303 3in-030 VIVERA RETAINER, 3 ZESTAWY, DWA ŁUKI 2 500,00 zł
304 3in-031 VIVERA RETAINER, 3 ZESTAWY, JEDEN ŁUK 1 900,00 zł