Cennik świadczeń implantoprotetycznych

Cennik obowiązujący od 05.03.2019; Zarządzenie 19/2019, cennik świadczeń UKS.

Lp Kod świadczenia Świadczenia - Implantoprotetyka Cena
1 4I4-001 Implantacja wszczepu śródkostnego 3 100,00 zł
2 4I4-0011 Implantacja wszczepu śródkostnego Osstem 2 400,00 zł
3 4I4-002 Zabieg implantacji wszczepu śródkostnego według indywidualnej wyceny cena zmienna
4 4I4-003 Zabieg odsłonięcia wszczepu 300,00 zł
5 4I4-004 Przeszczep łącznotkankowy z podniebienia 600,00 zł
6 4I4-005 Płytka podniebienna z akrylu 200,00 zł
7 4I4-006 Zabieg tunelowy z przeszczepem łącznotkankowym 1 200,00 zł
8 4I4-007 Zabieg tunelowy z zastosowaniem matrycy kolagenowej (plus koszt biomateriału) 700,00 zł
9 4I4-008 Zabieg dokoronowego przesunięcia płata z przeszczepem łącznotkankowym 1 100,00 zł
10 4I4-009 Zabieg dokoronowego przesunięcia płata z zastosowaniem matrycy kolagenowej (plus koszt biomateriału) 800,00 zł
11 4I4-010 Regeneracja tkanki kostnej po usunięciu jednego zęba (plus koszt biomateriału). 1 000,00 zł
12 4I4-011 Regeneracja kości po ekstrakcjach mnogich (plus koszt biomateriału lub/i siatki tytanowej). 1 300,00 zł
13 4I4-012 Regeneracja tkanki kostnej blokiem kości autogennej (plus koszt biomateriału). 4 000,00 zł
14 4I4-013 Zabieg podniesienia zatoki szczękowej – metoda otwarta (plus koszt biomateriału). 2 400,00 zł
15 4I4-014 Zabieg podniesienia zatoki szczękowej w trakcie implantacji – metoda zamknięta (plus koszt biomateriału). 400,00 zł
16 4I4-015 Czyszczenie powierzchni wszczepu – zabieg płatowy (plus koszt biomateriału) 900,00 zł
17 4I4-016 Analiza i planowanie leczenia z wykorzystaniem systemu nawigacji komputerowej 300,00 zł
18 4I4-017 Szablon radiologiczny 300,00 zł
19 4I4-018 Wycisk na wszczepie 150,00 zł
20 4I4-019 Korona tymczasowa na implancie z filarem tymczasowym 1 100,00 zł
21 4I4-020 Implantokorona cementowana standardowa (ceramika na stopie, łącznik standardowy) 2 000,00 zł
22 4I4-021 Implantokorona cementowana indywidualna CadCam (ceramika na stopie, łącznik indywidualny) 2 400,00 zł
23 4I4-022 Implantokorona pełnoceramiczna, cementowana standardowa (łącznik standardowy) 2 300,00 zł
24 4I4-023 Implantokorona pełnoceramiczna na indywidualnym łączniku ceramicznym 3 100,00 zł
25 4I4-024 Implantokorona przykręcana do łącznika typu multiunit (metal-ceramika) 4 100,00 zł
26 4I4-025 Implantokorona przykręcana bezpośrednio do implantu (metal-ceramika) 2 800,00 zł
27 4I4-026 Element przęsła w moście na implantach 1 000,00 zł
28 4I4-027 Most przykręcany na implantach z poziomu implantu na stopie licowany ceramiką - cena za 1 punkt (I-BRIDGE) 2 600,00 zł
29 4I4-028 Most pełnoceramiczny CadCam – przykręcany na wszczepie, pełnoceramiczny – cena za 1 punkt (I-BRIDGE) 3 400,00 zł
30 4I4-029 Most CadCam licowany ceramiką na stopie - bezzębie (I-BRIDGE) 25 000,00 zł
31 4I4-030 Most CadCam pełnoceramiczny – bezzębie (I-BRIDGE) 28.000,00 zł
32 4I4-031 Łyżka indywidualna do wycisku na wszczepach 120,00 zł
33 4l4-0311 Zatrzask systemu Locator 1 400,00 zł
34 4I4-032 Koszt biomateriału cena zmienna
35 4I4-033 koszt siatki tytanowej cena zmienna
36 4I4-034 Szablon chirurgiczny w nawigacji zabiegowej cena zmienna
37 4I4-035. Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 2 implantach 8 000,00 zł
38 4I4-036 Wprowadzenie fibryny bogatopłytkowej (A-PRF) do ubytku kostnego 130,00 zł
39 4I4-037 Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 3-4 implantach 12 000,00 zł
40 4I4-038 Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 5-6 implantach 15 000,00 zł