Cennik świadczeń implantoprotetycznych

Cennik obowiązujący od 03.07.2023 r.; Zarządzenie 43/2023, cennik świadczeń UKS.

Lp. Kod świadczenia Świadczenia - Implantoprotetyka Cena
1 4I4-001 Implantacja wszczepu śródkostnego 3 994,00 zł
2 4I4-0011 Implantacja wszczepu śródkostnego Osstem 2 929,00 zł
3 4I4-002 Zabieg implantacji wszczepu śródkostnego według indywidualnej wyceny cena zmienna
4 4I4-003 Zabieg odsłonięcia wszczepu 638,00 zł
5 4I4-004 Przeszczep łącznotkankowy z podniebienia 1 700,00 zł
6 4I4-005 Płytka podniebienna z akrylu 728,00 zł
7 4I4-006 Zabieg tunelowy z przeszczepem łącznotkankowym 2 307,00 zł
8 4I4-007 Zabieg tunelowy z zastosowaniem matrycy kolagenowej (plus koszt biomateriału) 1 700,00 zł
9 4I4-008 Zabieg dokoronowego przesunięcia płata z przeszczepem łącznotkankowym 2 125,00 zł
10 4I4-009 Zabieg dokoronowego przesunięcia płata z zastosowaniem matrycy kolagenowej (plus koszt biomateriału) 1 700,00 zł
11 4I4-010 Regeneracja tkanki kostnej po usunięciu jednego zęba (plus koszt biomateriału). 1 943,00 zł
12 4I4-011 Regeneracja kości po ekstrakcjach mnogich (plus koszt biomateriału lub/i siatki tytanowej). 2 246,00 zł
13 4I4-012 Regeneracja tkanki kostnej blokiem kości autogennej (plus koszt biomateriału). 5 888,00 zł
14 4I4-013 Zabieg podniesienia zatoki szczękowej – metoda otwarta (plus koszt biomateriału). 3 885,00 zł
15 4I4-014 Zabieg podniesienia zatoki szczękowej w trakcie implantacji – metoda zamknięta (plus koszt biomateriału). 1 153,00 zł
16 4I4-015 Czyszczenie powierzchni wszczepu – zabieg płatowy (plus koszt biomateriału) 1 821,00 zł
17 4I4-016 Analiza i planowanie leczenia z wykorzystaniem systemu nawigacji komputerowej 679,00 zł
18 4I4-017 Szablon radiologiczny 546,00 zł
19 4I4-018 Wycisk na wszczepie 304,00 zł
20 4I4-019 Korona tymczasowa na implancie z filarem tymczasowym 1 823,00 zł
21 4I4-020 Implantokorona cementowana standardowa (ceramika na stopie, łącznik standardowy) 3 077,00 zł
22 4I4-021 Implantokorona cementowana indywidualna CadCam (ceramika na stopie, łącznik indywidualny) 3 647,00 zł
23 4I4-022 Implantokorona pełnoceramiczna, cementowana standardowa (łącznik standardowy) 3 647,00 zł
24 4I4-023 Implantokorona pełnoceramiczna na indywidualnym łączniku ceramicznym 4 786,00 zł
25 4I4-024 Implantokorona przykręcana do łącznika typu multiunit (metal-ceramika) 6 010,00 zł
26 4I4-025 Implantokorona przykręcana bezpośrednio do implantu (metal-ceramika) 4 216,00 zł
27 4I4-0251 Implantokorona pełnoceramiczna na filarze indywidualnym tytanowym 4 431,00 zł
28 4I4-026 Element przęsła w moście na implantach 2 165,00 zł
29 4I4-027 Most przykręcany na implantach z poziomu implantu na stopie licowany ceramiką - cena za 1 punkt (I-BRIDGE) 4 102,00 zł
30 4I4-028 Most pełnoceramiczny CadCam – przykręcany na wszczepie, pełnoceramiczny – cena za 1 punkt (I-BRIDGE) 5 014,00 zł
31 4I4-029 Most CadCam licowany ceramiką na stopie - bezzębie (I-BRIDGE) 32 781,00 zł
32 4I4-030 Most CadCam pełnoceramiczny – bezzębie (I-BRIDGE) 37 637,00 zł
33 4I4-031 Łyżka indywidualna do wycisku na wszczepach 304,00 zł
34 4l4-0311 Zatrzask systemu Locator 2 307,00 zł
35 4I4-032 Koszt biomateriału cena zmienna
36 4I4-033 koszt siatki tytanowej cena zmienna
37 4I4-034 Szablon chirurgiczny w nawigacji zabiegowej cena zmienna
38 4I4-035. Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 2 implantach 11 898,00 zł
39 4I4-036 Wprowadzenie fibryny bogatopłytkowej (A-PRF) do ubytku kostnego 425,00 zł
40 4I4-037 Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 3-4 implantach 16 755,00 zł
41 4I4-038 Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 5-6 implantach 20 518,00 zł