Cennik świadczeń chirurgii periodontologicznej

Cennik obowiązujący od 03.07.2023 r.; Zarządzenie 43/2023, Cennik świadczeń UKS.

Lp Kod świadczenia Świadczenia chirurgii periodontologicznej Cena
1 2-1381 KOSZT BIOMATERIAŁU cena zmienna
2 2-3001 ZDEPONOWANIE W KIESZENI PRZEZĘBNEJ PREPARATU CHLOSITE 115,00 zł
3 2-301 ZAŁOŻENIE OPATRUNKU PERIODONTYCZNEGO 121,00 zł
4 2-307 GINGIWEKTOMIA - DO CZTERECH ZĘBÓW 304,00 zł
5 2-3071 GINGIWEKTOMIA POWYŻEJ 4 ZĘBOW 558,00 zł
6 2-315 PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ - MAŁY ZAKRES 364,00 zł
7 2-316 PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ - DUŻY ZAKRES 601,00 zł
8 2-317 HEMISEKCJA, RADEKTOMIA, PREMOLARYZACJA 674,00 zł
9 2-318 ZABIEG OKIENKOWY (FENESTRACJA) 358,00 zł
10 2-318-1 ZABIEG TUNELIZACJI 486,00 zł
11 2-319 CHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ 699,00 zł
12 2-321 ZABIEG PŁATOWY 1 ZĄB (OBEJMUJE SZYCIE RANY) 589,00 zł
13 2-3211 ZABIEG PŁATOWY 2-3 ZĘBY (OBEJMUJE SZYCIE RANY) 789,00 zł
14 2-322 ZABIEG PŁATOWY POWYŻEJ 3 ZĘBÓW (OBEJMUJE SZYCIE RANY) 983,00 zł
15 2-330 PRZESUNIĘCIE DOKORONOWE PŁATA W OBRĘBIE DO 3-CH ZĘBÓW 497,00 zł
16 2-331 PRZESUNIĘCIE DOKORONOWE PŁATA W OBRĘBIE POW. 3-CH ZĘBÓW 740,00 zł
17 2-332 METODA KOPERTOWA Z PRZESZCZEPEM TKANKI ŁĄCZNEJ LUB BŁ. ŚLUZOWEJ 1 639,00 zł
18 2-333 MET. KOP. Z PRZESZ. TK.ŁĄCZ. LUB BŁ. ŚL. PRZY POK. 2-4 ZĘBÓW 2 222,00 zł
19 2-334 POBRANIE WOLNEGO PRZESZCZEPU TKANKI DZIĄSŁOWEJ 461,00 zł
20 2-335 POBRANIE WOLNEGO PRZESZCZEPU TKANKI ŁĄCZNEJ 717,00 zł
21 2-336 AUGMENTACJA TKANKI MIĘKKIEJ WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO 843,00 zł
22 2-340 DOSTĘP CHIRURGICZNY DO ZABIEGU REGENERUJĄCEGO - DO 3 ZĘBÓW + KOSZT BIOMATERIAŁU 843,00 zł
23 2-341 DOSTĘP CHIRURGICZNY DO ZABIEGU REGENERUJĄCEGO - POWYŻEJ 3 ZĘBÓW + KOSZT BIOMATERIAŁU 1 068,00 zł
24 2-342 POKRYCIE RECESJI DZIĄSEŁ - DO 2 ZĘBÓW 1 821,00 zł
25 2-343 POKRYCIE RECESJI DZIĄSEŁ - KAŻDY KOLEJNY 1 ZĄB 364,00 zł
26 2-535 DEZYNFEKCJA KIESZONEK PRZYZĘBNYCH LASEREM DIODOWYM MAŁY ZAKRES DO 3 ZĘBÓW (ZABIEG OBEJMUJE: ZNIECZULENIE, KIRETAŻ, STERYLIZACJĘ) 218,00 zł
27 2-536 DEZYNFEKCJA KIESZONEK PRZYZĘBNYCH LASEREM DIODOWYM DUŻY ZAKRES - PÓŁ ŁUKU (ZABIEG OBEJMUJE: ZNIECZULENIE, KIRETAŻ, STERYLIZACJĘ) 364,00 zł
28 2-537 GINGIVOPLASTYKA MAŁY ZAKRES DO 3 ZĘBÓW LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 304,00 zł
29 2-538 GINGIVOPLASTYKA DUŻY ZAKRES POWYŻEJ 3 ZĘBÓW LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 358,00 zł
30 2-539 PLASTYKA PRZEDSIONKA MAŁY ZAKRES LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 400,00 zł
31 2-540 PLASTYKA PRZEDSIONKA DUŻY ZAKRES LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 753,00 zł
32 2-541 KOREKTA BRODAWKI 1 ZĘBA LASEREM DIODOWYM(ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 236,00 zł
33 2-542 PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 322,00 zł
34 2-543 ZABIEG CHIRURGICZNY LASEREM DIODOWYM - MAŁY ZAKRES (OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATERUNEK) 328,00 zł
35 2-544 ZABIEG CHIRURGICZNY LASEREM DIODOWYM - DUŻY ZAKRES (OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATERUNEK) 449,00 zł
36 2-545 DEZYNFEKCJA KIESZONKI PRZYZĘBNEJ LASEREM DIODOWYM – 1 ZĄB 85,00 zł