Cennik świadczeń chirurgii periodontologicznej

Cennik obowiązujący od 02.09.2021 r.; Zarządzenie 42/2021, Cennik świadczeń UKS.

Lp Kod świadczenia Świadczenia chirurgii periodontologicznej Cena
1 2-1381 KOSZT BIOMATERIAŁU (CENA ZMIENNA) -
2 2-3001 ZDEPONOWANIE W KIESZENI PRZEZĘBNEJ PREPARATU CHLOSITE 60,00 zł
3 2-301 ZAŁOŻENIE OPATRUNKU PERIODONTYCZNEGO 50,00 zł
4 2-307 GINGIWEKTOMIA - DO CZTERECH ZĘBÓW 200,00 zł
5 2-3071 GINGIWEKTOMIA POWYŻEJ 4 ZĘBOW 400,00 zł
6 2-315 PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ - MAŁY ZAKRES 250,00 zł
7 2-316 PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ - DUŻY ZAKRES 450,00 zł
8 2-317 HEMISEKCJA, RADEKTOMIA, PREMOLARYZACJA 500,00 zł
9 2-318 ZABIEG OKIENKOWY (FENESTRACJA) 250,00 zł
10 2-318-1 ZABIEG TUNELIZACJI 350,00 zł
11 2-319 CHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ 500,00 zł
12 2-321 ZABIEG PŁATOWY 1 ZĄB (OBEJMUJE SZYCIE RANY) 400,00 zł
13 2-3211 ZABIEG PŁATOWY 2-3 ZĘBY (OBEJMUJE SZYCIE RANY) 550,00 zł
14 2-322 ZABIEG PŁATOWY POWYŻEJ 3 ZĘBÓW (OBEJMUJE SZYCIE RANY) 700,00 zł
15 2-330 PRZESUNIĘCIE DOKORONOWE PŁATA W OBRĘBIE DO 3-CH ZĘBÓW 350,00 zł
16 2-331 PRZESUNIĘCIE DOKORONOWE PŁATA W OBRĘBIE POW. 3-CH ZĘBÓW 550,00 zł
17 2-332 METODA KOPERTOWA Z PRZESZCZEPEM TKANKI ŁĄCZNEJ LUB BŁ. ŚLUZOWEJ 1 200,00 zł
18 2-333 MET. KOP. Z PRZESZ. TK.ŁĄCZ. LUB BŁ. ŚL. PRZY POK. 2-4 ZĘBÓW 1 700,00 zł
19 2-334 POBRANIE WOLNEGO PRZESZCZEPU TKANKI DZIĄSŁOWEJ 300,00 zł
20 2-335 POBRANIE WOLNEGO PRZESZCZEPU TKANKI ŁĄCZNEJ 500,00 zł
21 2-336 AUGMENTACJA TKANKI MIĘKKIEJ WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO 600,00 zł
22 2-340 DOSTĘP CHIRURGICZNY DO ZABIEGU REGENERUJĄCEGO - DO 3 ZĘBÓW + KOSZT BIOMATERIAŁU 600,00 zł
23 2-341 DOSTĘP CHIRURGICZNY DO ZABIEGU REGENERUJĄCEGO - POWYŻEJ 3 ZĘBÓW + KOSZT BIOMATERIAŁU 800,00 zł
24 2-342 POKRYCIE RECESJI DZIĄSEŁ - DO 2 ZĘBÓW 1 000,00 zł
25 2-343 POKRYCIE RECESJI DZIĄSEŁ - KAŻDY KOLEJNY 1 ZĄB 200,00 zł
26 2-535 DEZYNFEKCJA KIESZONEK PRZYZĘBNYCH LASEREM DIODOWYM MAŁY ZAKRES DO 3 ZĘBÓW (ZABIEG OBEJMUJE: ZNIECZULENIE, KIRETAŻ, STERYLIZACJĘ) 150,00 zł
27 2-536 DEZYNFEKCJA KIESZONEK PRZYZĘBNYCH LASEREM DIODOWYM DUŻY ZAKRES - PÓŁ ŁUKU (ZABIEG OBEJMUJE: ZNIECZULENIE, KIRETAŻ, STERYLIZACJĘ) 250,00 zł
28 2-537 GINGIVOPLASTYKA MAŁY ZAKRES DO 3 ZĘBÓW LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 190,00 zł
29 2-538 GINGIVOPLASTYKA DUŻY ZAKRES POWYŻEJ 3 ZĘBÓW LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 250,00 zł
30 2-539 PLASTYKA PRZEDSIONKA MAŁY ZAKRES LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 280,00 zł
31 2-540 PLASTYKA PRZEDSIONKA DUŻY ZAKRES LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 500,00 zł
32 2-541 KOREKTA BRODAWKI 1 ZĘBA LASEREM DIODOWYM(ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 150,00 zł
33 2-542 PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI LASEREM DIODOWYM (ZABIEG OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATRUNEK) 220,00 zł
34 2-543 ZABIEG CHIRURGICZNY LASEREM DIODOWYM - MAŁY ZAKRES (OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATERUNEK) 250,00 zł
35 2-544 ZABIEG CHIRURGICZNY LASEREM DIODOWYM - DUŻY ZAKRES (OBEJMUJE ZNIECZULENIE I OPATERUNEK) 350,00 zł
36 2-545 DEZYNFEKCJA KIESZONKI PRZYZĘBNEJ LASEREM DIODOWYM – 1 ZĄB 50,00 zł