Komunikat Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów leczonych w latach 1978-2000

 Komunikaty

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743)), uprzejmie informuję, że historie zdrowia i choroby pacjentów leczonych w latach 1978-2000 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie w Oddziale Chirurgii Stomatologicznej, Oddział Stomatologii Zachowawczej I, Oddziale Stomatologii Zachowawczej II, Oddziale Ortodoncji, Oddział Protetyki Stomatologicznej, Oddział Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej -  można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w Centralnej Rejestracji Kliniki przy ul. Montelupich 4 – tel. 12 424-55-55 do dnia  30.05.2021 r.

Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.