Komunikat Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów leczonych w latach 1978-1999

 Komunikaty

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743)), uprzejmie informuję, że historie zdrowia i choroby pacjentów leczonych w latach 1978-1999 w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Państwowego Szpitala Klinicznego CM UJ w Krakowie, w Zakładzie Ortodoncji  Państwowego Szpitala Klinicznego CM UJ w Krakowie, w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Państwowego Szpitala Klinicznego CM UJ w Krakowie, w Samodzielnej Pracowni Chirurgii Stomatologicznej Przychodnia Przykliniczna Państwowego Szpitala Klinicznego CM UJ w Krakowie, w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej I Przychodnia Przykliniczna  Państwowego Szpitala Klinicznego CM UJ w Krakowie  (obecnie Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie ), można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w Centralnej Rejestracji Kliniki przy ul. Montelupich 4 – tel. 12 424-55-55 do dnia  30.04.2020 r.

Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.