Komunikat Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów leczonych w latach 1963-1997

 Komunikaty

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743)), uprzejmie informuję, że historie zdrowia i choroby pacjentów leczonych w latach 1963-1997 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  - Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej I, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej II,  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  Zakładzie Ortodoncji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie –Państwowy Szpital Kliniczny Samodzielna Pracownia Chirurgii Stomatologicznej Poradnia Przykliniczna (obecnie Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie ),można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w Centralnej Rejestracji Kliniki przy ul. Montelupich 4 – tel. 12 424-55-55 do dnia  30.04.2018r.

Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.