Instytut Stomatologii UJ CM ma już 115 lat!

 Aktualności

7 grudnia w Muzeum Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 115. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Uniwersyteckie nauczanie stomatologii w Polsce rozpoczęło się już ponad 200 lat temu (1799) w Krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim, który wyprzedził w tym względzie wiele znanych uczelni zagranicznych. 100 lat później na uczelni powstały instytucjonalne struktury stomatologii uniwersyteckiej i wówczas - od 1899 roku - stomatologia stała się formalnie obowiązkowym przedmiotem nauczania na Wydziale Lekarskim UJ.

Dzięki wieloletnim staraniom Wincentego Łepkowskiego, pioniera stomatologii polskiej, 6 października 1902 roku Ministerstwo Oświaty i Wyznań w Wiedniu wydało rozporządzenie, które zezwalało na utworzenie uniwersyteckiego zakładu dentystycznego. W efekcie 1 października 1903 r. otwarto pierwszy w Polsce uniwersytecki Instytut Stomatologiczny.

Podczas uroczystej konferencji upamiętniającej to ważne wydarzenie licznie zgromadzeni goście, wśród nich patronujący jubileuszowi prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, wysłuchali wystąpienia prof. Ryszarda W. Gryglewskiego zatytułowanego "Stomatologia w murach Akademii Krakowskiej". Z bogatej historii profesor opisał wydarzenia roku 1903, zasługi założyciela Instytutu Stomatologicznego prof. Wincentego Łepkowskiego (1866-1935) - ucznia prof. Ludwika Rydygiera - oraz wkład w rozwój stomatologii uniwersyteckiej następnych pokoleń.

Historię pierwszej kobiety, która dwieście lat temu (1813), w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego - po znakomicie zdanym egzaminie - otrzymała patent i dyplom magistra dentystyki, opowiedział prof. Zdzisław Gajda.

Po wygłoszeniu laudacji przez dyrektor Instytutu Stomatologii prof. Joannę Zarzecką, Medal "Józefy Serre - kobiety dzielnej" za działalność w dziedzinie chirurgii otrzymała prof. Jadwiga Stypułkowska.

Podczas spotkania wyemitowano również reportaż Brygidy Grysiak "Droga do nieba" (TVN, program "Czarno na białym") poświęcony działalności absolwenta UJ CM dr. Pawła Grabowskiego ("Eliasza") - stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego, specjalisty medycyny paliatywnej, pisarza, poety, autora sztuk teatralnych, twórcy wiejskiego hospicjum domowego w Michałowie na Podlasiu - który, jako pierwszy, otrzymał Medal "Kazimierza Lewandowskiego" za działalność literacką i krzewienie wartości humanistycznych.

Wśród przybyłych na uroczystą konferencję był również prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel, a także dyrektor Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego minionej kadencji prof. Jan Zapała.

O historii Instytutu Stomatologii w Radiu Kraków mówił prof. Ryszard Gryglewski