Informacje o możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej pacjentów leczonych w latach 1963-1996

 Komunikaty

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania ( Dz. U. Nr 88/2001 poz. 966), uprzejmie informuję, że karty ambulatoryjne pacjentów leczonych w latach 1963-1996 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej I, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej II, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Zakładzie Ortodoncji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej (obecnie Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie ), można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku w Centralnej Rejestracji Kliniki przy ul. Montelupich 4 – tel. 12 424-55-55 do dnia 03.07.2017r.

Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.